1 termometer pr. tilfluktsrom mindre enn 500 m2 leieareal.

2 termometer pr. tilfluktsrom mer enn 500 m2 leieareal.

1 lommelykt pr. 100 personer, men minst 3 lommelykter pr. tilfluktsrom.